Kantoor
Kogelstraat 21
1000 Brussel

Showroom & atelier
Brakelsesteenweg 552
9400 Ninove

Tel: +32 472 84 43 41

Levering en afhaling

Bestelling afhalen (Gratis)

Voor het zelf afhalen van de goederen wordt er een afspraak gemaakt per telefoon en bevestigd per email.

Bestelling laten leveren

België

 • Leveringstermijn:
  – Indien op voorraad wordt er een afspraak gemaakt per telefoon en bevestigd per email.
  – Indien niet op voorraad wordt er een afspraak gemaakt per telefoon en bevestigd per email. Hierbij wordt rekening gehouden met de productie periode zoals aangegeven op de productpagina.
 • Levering en verzendkosten:
  – Gratis
  – Levering op gelijkvloers of op verdieping indien er een voldoende ruime lift aanwezig is.
  – Naast de chauffeur/ transporteur dient een 2de persoon aanwezig te zijn.

Andere Europese landen

 • Leveringstermijn:
  – Indien op voorraad wordt er een afspraak gemaakt per telefoon en bevestigd per email.
  – Indien niet op voorraad wordt er een afspraak gemaakt per telefoon en bevestigd per email. Hierbij wordt rekening gehouden met de productie periode zoals aangegeven op de productpagina.
 • Levering en verzendkosten:
  – Op aanvraag
  – Levering op gelijkvloers of op verdieping indien er een voldoende ruime lift aanwezig is.
  – Naast de chauffeur/ transporteur dien een 2de persoon aanwezig te zijn.

Opgelet: de levertermijnen die worden gecommuniceerd dienen als een indicatie te worden beschouwd. Dit is een sector waarin levertijden niet voor 100% kunnen worden gegarandeerd ondanks het grote netwerk en de jarenlange ervaring van onze partners.

Klantendienst

Mocht je na het ontvangen of monteren van je aankoop ontdekken dat het gekochte meubel niet in een correcte staat verkeert, of twijfel je daaraan, neem dan contact op met ons. Wij zoeken voor jou naar een passende oplossing. Je kunt hiervoor te allen tijde een email sturen naar: info@domuminterior.com . Voeg indien mogelijk enkele foto’s toe aan je bericht, zodat we de situatie zo goed mogelijk kunnen inschatten.

Online bestellen en betalen

Bestellen

Bestellen op de Domum Interior webshop is eenvoudig. Je gaat naar de pagina van je product naar keuze en klikt op “voeg toe aan winkelwagen”.
Zodra je klaar bent met producten toevoegen, klik je op het symbool van de winkelwagen rechtsonderaan je scherm.
Vervolgens kan je in enkele stappen je gegevens invoeren, leveringswijze selecteren en betalen.

Meteen na het afronden van je bestelling ontvang je een automatische bevestiging via email. Je bestelling wordt vervolgens door ons verwerkt. Wij zullen je zo snel mogelijk informeren over de exacte leveringstermijn van je product(en). De verwachte leveringstermijn staat altijd aangegeven bij het artikel op onze website. Zodra je bestelling klaar is voor verzending word je natuurlijk op de hoogte gesteld.

Betalen

Visa Master Card American Express Bancontact

Montageservice

Levering van onze meubelen is altijd exclusief montage. Indien je toch een montage service wenst, kun je dit als mededeling vermelden bij je bestelling. Vervolgens nemen wij contact met jou op om de verschillende mogelijkheden en tarieven te bespreken.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor verkoop op afstand

Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden « algemene voorwaarden voor verkoop op afstand » zijn van toepassing op verkoopcontracten gesloten op afstand tussen Domum Interior, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Kogelstraat 21, 1000 Brussel en de winkel te Brakelsesteenweg 552, 9400 Ninove, en haar klanten. Naast deze « algemene voorwaarden voor verkoop op afstand », specifiek voor verkopen die uitsluitend gesloten zijn via internet en/of op afstand, bestaan er de « algemene voorwaarden voor verkoop in de winkel ». De algemene voorwaarden voor verkoop op afstand zijn van toepassing wanneer partijen uitsluitend een of meerdere communicatietechnieken op afstand hebben gebruikt tot aan de sluiting van het contract, met inbegrip de sluiting van het contract zelf. In het andere geval zijn de algemene voorwaarden voor verkoop in de winkel van toepassing. De bestelling van de klant via de internetsite is slechts mogelijk als deze door een klik de « algemene voorwaarden voor verkoop op afstand » aanvaardt, die voorrang hebben op alle andere voorwaarden.

Catalogus Webshop
Alhoewel veel zorg besteedt aan het uitwerken en actualiseren van de webshop, toont de catalogus onvermijdelijk verschillen in vergelijking met de reële artikelen, in het bijzonder wat betreft kleuren. Een vermelding in de catalogus betekent niet noodzakelijk dat het artikel beschikbaar is. Domum Interior wijst alle aansprakelijkheid af ingeval van onjuistheden, fouten of weglatingen in de catalogus, behalve bij zware fout of bedrog.

Prijs
De prijzen die getoond worden op de webshop zijn:
• exclusief btw
• exclusief montage en installatie van de meubelen
• met levering in de winkel gelegen te Brakelsesteenweg 552, 9400 Ninove (en dus transportkosten niet inbegrepen)
Alle belastingen, taksen en toeslagen van welke aard ook, verschuldigd naar aanleiding van de verkoop bovenop de afrekenprijs inclusief btw, zijn ten laste van de klant.

Manieren van betaling
Voor aankopen via de Webshop, kiest de klant voor de volgende manier van betaling:
Directe betaling met bankkaart of kredietkaart

Voorschot
Wanneer de klant kiest om een voorschot te betalen voor een product vervaardigd op maat of volgens specifieke wensen van de klant, betaalt hij een voorschot van 50% van de prijs incl. btw. Voor reeds volledig afgewerkte produkten dient de aankoopprijs volledig te worden betaald. Bij gebreke van uitvoering van het contract door de klant binnen de 12 maanden, blijft het voorschot verworven aan Domum Interior.

Betaling
De facturen of debitnota’s zijn betaalbaar in de winkel van Domum Interior te Brakelsesteenweg 552, 9400 Ninove. De goederen zijn betaalbaar op het moment van de bestelling via internet of contant. Ingeval van bestelling wordt het saldo, dat niet gedekt is door het voorschot, ten laatste betaald bij afhaling van de goederen in de winkel of in het depot door de klant. Ingeval van levering door Domum Interior of via een transporteur, wordt het saldo van de prijs betaald voor de levering. Alle sommen die onbetaald blijven op de vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een jaarlijkse interest van 10% en een schadevergoeding van 15% van de verschuldigde sommen, met een minimum van 200 EUR, te vermeerderen met de kosten en honoraria van terugvordering.

Bewijs
De uitdrukkelijke overeenkomst tussen Domum Interior en de klant, en de emails vormen bewijs tussen de partijen, net zoals de systemen van automatische registratie gebruikt door de Webshop, in het bijzonder wat betreft de aard en datum van de bestelling. De klant kan toegang krijgen tot het elektronisch contract dat hij gesloten heeft door een email te richten aan info@domuminterior.com

Leveringstijden
Tenzij anders vermeld op de webshop of op de samenvatting van de bestelbon, is de leveringstijd 10 weken. Deze begint te lopen de dag volgend op de dag van de betaling van de aankoopsom of het voorschot. De contractuele leveringstijd kan verlengd worden met 25% door de verkoper. Hij wordt verlengd met de duurtijd van de jaarlijkse sluiting van de leveranciers of met de duur tijdens dewelke uitvoering onmogelijk is wegens overmacht.

Levering
In geval van bestelling via de webshop, heeft de klant keuze tussen twee leveringsopties.

Gratis afhaling door de klant bij Domum Interior te Brakelsesteenweg 552 9400 Ninove.

Levering door Domum Interior of door een transportpartner.
Na ontvangst aan of de productie van de bestelde goederen door Domum Interior zal Domum Interior aan de klant per email een aankomstbericht zenden, waarbij hij geïnformeerd wordt van het feit dat het goed ter beschikking is voor afhaling. De verplichting van Domum Interior om het goed te leveren is vervuld door verzending van het aankomstbericht. De klant heeft de verplichting om het goed af te halen binnen de 30 dagen te rekenen van de ontvangst van het aankomstbericht.

Voor de bestellingen voor levering in België zijn de kosten gratis, voor zover deze op het gelijkvloers zijn of een verdieping wanneer een voldoende ruime lift is en zonder montage van de meubelen. Voor levering van meubelen in de andere Europese landen zijn deze gebaseerd op een overeengekomen offerte tussen Domum Interior en de klant.
Het behoort aan de klant om na te gaan of er een toegangsweg is voor de bestelde artikelen tot aan de plaats van levering. Ingeval van obstakels bij de levering, kan de klant vragen aan Domum Interior of aan een transporteur om een specifieke prijsopgave te maken hiervoor.

De leveringen van de meubels besteld via internet worden, in functie van de hoeveelheid & gewicht & grootte uitgevoerd door Domum Interior of partners gespecialiseerd in de levering van meubels. De termijnen zijn gemiddeld langer dan aangekondigd door winkels die uitsluitend via internet werken. De leveringstijd weergegeven op de samenvatting van de bestelbon of webshop gebeurt dus louter indicatief.
Domum Interior of de partners van Domum Interior zullen contact opnemen met de klant om een dag en uur van levering vast te stellen.

De onmogelijkheid voor de transporteur om te leveren op de overeengekomen datum, wegens afwezigheid van de klant of omwille van niet-vermelde obstakels, kan aanleiding geven tot betaling door de klant van de additionele leveringskosten.
Levering van verschillende artikels
De artikels besteld in eenzelfde winkelwagen zullen in principe in één levering gebeuren, op de beschikbaarheidsdatum van het geheel van de bestelde producten. Ingeval van gesplitste verzending, zullen de kosten ook gesplitst worden.

Montage
De montage van de meubelen is niet begrepen in de levering, noch in de leveringskosten.
Eigendomsvoorbehoud
De overdracht van de eigendom gebeurt pas na volledige betaling van de verkoopprijs en de kosten en het toebehoren.

Overdracht van risico
Het risico op beschadiging of verlies van de goederen door toeval wordt overgedragen op de klant, vanaf het moment van afhaling van het goed door de klant of door de transporteur door hem gekozen. Wanneer de bestelbon bepaalt dat het goed geleverd wordt door Domum Interior, worden deze risico’s overgedragen op de klant vanaf de levering.

Definitieve verkoop
De bestelling wordt in hoofde van de klant gesloten vanaf het moment waarop hij dit bevestigd zal hebben. Voor Domum Interior wordt de bestelling gesloten te rekenen vanaf de validatie van de betaling en de bevestiging van het in rekening brengen van de bestelling.
Van zodra de verkoop voltrokken en definitief is, kunnen partijen deze niet meer opzeggen of annuleren, behalve wanneer een partij in gebreke blijft zoals verder aangegeven, en zonder afbreuk te doen aan het wettelijk herroepingsrecht dat voorzien is voor verkopen uitsluitend gesloten door een of meerdere communicatietechnieken op afstand.

Herroepingsrecht
De klant die particulier is, heeft het recht om zonder enig motief het contract te herroepen. Dit herroepingsrecht geldt gedurende 14 kalenderdagen te rekenen van de dag na de levering van het goed of na de fysieke inbezitname van het goed. De klant heeft geen herroepingsmogelijkheid voor goederen vervaardigd volgens zijn specificaties. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen moet de koper zijn beslissing kennisgeven per aangetekende brief aan Domum Interior, Kogelstraat 21 1000 Brussel.
Indien het herroepingsrecht uitgeoefend wordt, zal de klant de complete goederen teruggeven, in goede staat en in hun originele verpakking, binnen de maand vanaf de verzending van zijn herroepingsbeslissing. De verzendkosten (waarvan het bedrag gelijk is aan de leveringskosten) zullen ten laste zijn van de klant. Domum Interior zal een transporteur belasten met de terugname en het transport van de goederen. Hij zal de klant, onder aftrek van de verzendingskosten, terugstorten binnen de 30 dagen van de terugname van de goederen. De terugstorting zal dezelfde betalingsprocedure volgen als deze gebruikt door de klant.

Klachten – garanties
De klant verbindt zich om de geleverde goederen te onderzoeken van zodra dit mogelijk is, om te controleren of ze geen schijnbaar gebrek vertonen of dat ze niet beschadigd werden tijdens het transport. Wanneer een probleem of schijnbaar gebrek zich zou voordoen tijdens het uitpakken of monteren, bijvoorbeeld in de woning van de klant, moet deze zo snel mogelijk Domum Interior hiervan informeren per email op info@domuminterior.com of per brief gericht aan Domum Interior, Kogelstraat 21 1000 Brussel en moet hij alle elementen aanduiden (beschrijving, foto, …) die het schijnbaar probleem of gebrek bewijzen. De goederen worden beschouwd als aanvaard en goedgekeurd door de klant, als deze geen email of brief met klacht gezonden heeft 7 kalenderdagen na de levering. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden waarop de klant zich rechtmatig kan beroepen, kan na deze termijn geen klacht meer ontvangen worden op basis van een schijnbaar gebrek of een beschadiging. Deze clausule doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie voor gebrek aan conformiteit en voor verborgen gebreken. Wanneer een conformiteitsgebrek of verborgen gebrek optreedt, moet de klant schriftelijk Domum Interior, Kogelstraat 21 1000 Brussel informeren binnen twee maanden na de ontdekking ervan. Domum Interior geeft op verkochte goederen de wettelijke garanties die voorzien zijn in de dwingende Belgische wetsbepalingen, maar slechts in de mate dat de klant zijn contractuele verplichtingen is nagekomen. Als algemene regel geldt de garantie twee jaar na de leveringsdatum. De klant moet zijn kasticket, bestelbon of de factuur voorleggen.

Vertraging in de levering
Wanneer de verkoper de contractuele leveringstijd met meer dan 25% overschrijdt, en behalve bij overmacht in hoofde van Domum Interior, heeft de klant het recht om overeenkomstig de wet het contract te ontbinden. Daartoe richt hij een aangetekend schrijven aan Domum Interior op haar maatschappelijke zetel Kogelstraat 21 1000 Brussel. De ontbinding is mogelijk op voorwaarde dat Domum Interior het goed nog niet geleverd heeft of ter beschikking gesteld heeft van de klant. Het voorschot of de prijs overgeschreven door de klant worden hem teruggestort binnen 30 dagen op de bankrekening die hij zal aangeven.
Dit is niet van toepassing voor de op maat gemaakte meubels of uit te voeren werken.

Gebrek aan afhaling
Wanneer de klant, na aangetekend ingebreke te zijn gesteld om het goed te verwijderen binnen een uiterste termijn van 15 dagen, nog altijd zijn verplichting niet zou uitvoeren om het goed af te halen, zal Domum Interior gerechtigd zijn :
• ofwel de uitvoering van de verkoop in rechte na te streven
• ofwel de verkoop te ontbinden ten laste van de klant, door verzending van een aangetekende brief, waarin het falen van de klant en de ontbinding van de verkoop worden vastgesteld.
Ingeval de ontbinding gegrond wordt op het verzuim van de klant om zijn verplichting uit te voeren tot afhaling van het goed, zal een vergoeding verschuldigd zijn van 30% van het bedrag van het goed. De vergoeding zal 75% van het bedrag van het goed zijn, als het gaat om goederen die vervaardigd zijn op maat of volgens specifieke wensen van de klant.

Overmacht
Elke partij zal overmacht kunnen inroepen om tijdelijk of definitief de uitvoering van haar verplichtingen te schorsen. Oorlog, mobilisatie, staking, lock-out, machinebreuk, brand, explosie, energiebevoorradingsproblemen, onderbrekingen van transportmiddelen of elke uitzonderlijke gebeurtenis die de vervaardiging, het transport of de verkoop van het goed verhindert of belemmert, worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht, ongeacht of ze zich voordoen bij de verkoper, zijn onderaannemers of de leverancier.

Meerkost of annulering bij onvoorziene of ongekende omstandigheden en/of elementen
Indien er zich onvoorziene omstandigheden of wijziging van éénder welke elementen voordoen in de offertefase of tijdens de fabricage van de meubels en of maatwerk of de installatie ervan en dit op éénder welk moment en die niet schriftelijk of per é-mail op voorhand zijn meegedeeld door de opdrachtgever/koper/klant en Domum Interior als dusdanig geen weet van heeft, zullen deze een meerkost of eventueel annulatie van de opdracht, offerte of verkoop van de meubels/maatwerk met zich kunnen meebrengen waarbij de klant sowieso de gemaakte kosten dient te vergoeden aan Domum Interior.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Domum Interior komt niet in het gedrang, dan in geval van bedrog of zware fout in zijn hoofde of in hoofde van zijn personeel. Zelfs wanneer Domum Interior tot schadevergoeding gehouden zou zijn, zal deze altijd beperkt zijn tot de directe schade die persoonlijk geleden werd door de klant. Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Respect voor het privé-leven

Overeenkomstig de bepalingen van de GDPR wetgeving en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, geeft de klant expliciet toestemming aan Domum Interior om alle persoonlijke gegevens, die over de klant werden verkregen, te registreren in een bestand en deze te verwerken. De persoonlijke gegevens verstrekt in die omstandigheden zijn uitsluitend bestemd zijn voor intern gebruik, commercieel gebruik en marketing. Als de klant wenst om zich hiertegen te verzetten, volstaat het om een brief te richten aan de Domum Interior, met duidelijke vermelding van zijn naam en volledig adres. De klant kan op elk moment toegang krijgen tot het bestand dat zijn persoonlijke gegevens bevat, om er kennis van te nemen of om eventuele correcties aan te brengen. Het volstaat om een brief te richten aan Domum Interior met vermelding van zijn naam en zijn adres. Persoonlijke en individuele gegevens worden nooit aan derden verhuurd of verkocht.

Vrijwaringsclausule

Ingeval dat een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden beschouwd zou worden als nietig of niet toepasbaar, blijven de andere bepalingen van toepassing.

Verandering van domicilie

De klant zal Domum Interior informeren van de verandering van zijn domicilie.

Toepasselijke wet – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is toepasselijk op dit contract. In geval van een procedure, zijn de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel van toepassing.

Algemene voorwaarden voor verkoop in de winkel

Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op contracten andere dan gesloten op afstand tussen Domum Interior, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Kogelstraat 21 1000 Brussel en/of haar winkel gevestigd in Brakelsesteenweg 552 9400 Ninove, en haar klanten. Naast deze « algemene voorwaarden voor verkoop in de winkel », bestaan er de « algemene voorwaarden voor verkoop op afstand », specifiek voor verkopen die uitsluitend via internet of op afstand worden gesloten. De algemene voorwaarden voor verkoop op afstand zijn van toepassing wanneer partijen uitsluitend een of meerdere communicatietechnieken op afstand hebben gebruikt tot aan de sluiting van het contract, met inbegrip de sluiting van het contract zelf. In het andere geval, zijn de algemene voorwaarden voor verkoop in de winkel van toepassing. De bevestiging van de bestelling of de handtekening van het aankoopcontract door de klant brengt de aanvaarding zonder voorbehoud mee van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die voorrang hebben op alle andere voorwaarden.

Prijs
Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen, zijn de prijzen:
• inclusief btw
• exclusief montage et installatie van de meubelen
• met levering in de winkel gelegen te Brakelsesteenweg 552 9400 Ninove (en dus transportkost niet inbegrepen)
Alle belastingen, taksen en toeslagen van welke aard ook, verschuldigd naar aanleiding van de verkoop bovenop de prijs inclusief btw, zijn ten laste van de klant.

Voorschot
Ter gelegenheid van elke bestelling, betaalt de klant het volledige bedrag van de prijs incl. btw. Als het gaat om een product vervaardigd op maat of volgens specifieke wensen van de klant, betaalt hij een voorschot van minimum 50% van de prijs incl. btw. Bij gebreke van uitvoering van het contract door de klant binnen de 12 maanden vanaf de bestelling, blijft het voorschot verworven aan Domum Interior.

Betaling
De facturen of debitnota’s zijn betaalbaar in de winkel van Domum Interior te Brakelsesteenweg 552 9400 Ninove. De goederen zijn contant betaalbaar. In geval van bestelling wordt het saldo, dat niet gedekt is door het voorschot, ten laatste betaald bij afhaling van de goederen in de winkel of door de transporteur van zijn keuze. Ingeval van levering door Domum Interior, wordt het saldo van de prijs betaald voor de levering. Alle sommen die onbetaald blijven op de vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een jaarlijkse interest van 10% en een schadevergoeding van 15% van de verschuldigde sommen, met een minimum van 200 EUR, te vermeerderen met de kosten en honoraria van terugvordering.

Bewijs
De overeenkomst tussen Domum Interior en de klant, en de emails vormen bewijs tussen de partijen.

Leveringstijden
Behalve anders vermeld op de bestelbon, is de leveringstijd 10 weken vanaf de betaling van de aankoopsom of voorschot. Deze begint te lopen de dag volgend op de dag van ondertekening van de bestelbon. De contractuele leveringstijd kan verlengd worden met 25% door de verkoper. Hij wordt verlengd met de duurtijd van de jaarlijkse sluiting van de leveranciers of met de duur tijdens dewelke uitvoering onmogelijk is wegens overmacht.

Levering
Na ontvangst van de bestelde goederen of produktie door Domum Interior, zal Domum Interior aan de klant per email of per brief een aankomstbericht richten, waarbij hij geïnformeerd wordt van het feit dat het goed ter beschikking is voor afhaling. De verplichting van Domum Interior om het goed te leveren is vervuld door verzending van het aankomstbericht. De klant heeft de verplichting om het goed af te halen binnen de 30 dagen te rekenen van de ontvangst van het aankomstbericht. Tenzij schriftelijk anders vermeld werd op de bestelbon, organiseert de klant zelf op eigen kosten de afhaling van de goederen en/of hun verzending vanaf de winkel of het depot van Domum Interior. De cliënt kiest zijn transporteur. Het staat hem vrij een partner- transporteur van Domum Interior te kiezen die onafhankelijk optreedt. Zelfs als de bestelbon bepaalt dat het goed geleverd wordt door Domum Interior, is de levering exclusief montage.

Eigendomsvoorbehoud
De overdracht van de eigendom gebeurt pas na volledige betaling van de verkoopprijs en de kosten en het toebehoren.

Overdracht van risico
Het risico op beschadiging of verlies van de goederen door toeval wordt overgedragen op de klant, vanaf het moment van afhaling van het goed door de klant of door de transporteur door hem gekozen. Wanneer de bestelbon bepaalt dat het goed geleverd wordt door Domum Interior, worden deze risico’s overgedragen op de klant vanaf de levering.

Definitieve verkoop – Terugzending van de goederen
De verkoop is voltrokken en definitief wanneer er een aanvaarding is door de koper van een aanbod van de verkoper, waarin het verkochte goed en de prijs bepaald worden. Van zodra de verkoop voltrokken en definitief is, kunnen de partijen deze niet meer opzeggen of annuleren, behalve in geval een van de partijen in gebreke blijft zoals verder aangegeven. Het terugzenden van de goederen en de omwisseling ervan worden niet aanvaard.

Klachten – Garantie
De klant verbindt zich om de geleverde goederen te onderzoeken van zodra dit mogelijk is, om te controleren of ze geen zichtbaar gebrek vertonen of dat ze niet beschadigd werden tijdens het transport. Wanneer een probleem of zichtbaar gebrek zich zou voordoen tijdens het uitpakken of monteren, bijvoorbeeld in de woning van de klant, moet deze zo snel mogelijk Domum Interior hiervan informeren per email op info@domuminterior.com of per brief gericht aan Domum Interior, Kogelstraat 21 1000 Brussel en moet hij alle elementen aanduiden (beschrijving, foto, …) die het zichtbaar probleem of gebrek bewijzen. De goederen worden beschouwd als aanvaard en goedgekeurd door de klant, als deze geen email of brief met klacht gezonden heeft 7 kalenderdagen na de levering. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden waarop de klant zich rechtmatig kan beroepen, kan na deze termijn geen klacht meer ontvangen worden op basis van een zichtbaar gebrek of een beschadiging. Deze clausule doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie voor gebrek aan conformiteit en voor verborgen gebreken.
Wanneer een conformiteitsgebrek of verborgen gebrek optreedt, moet de klant schriftelijk Domum Interior, Kogelstraat 21 1000 Brussel informeren binnen twee maanden na de ontdekking ervan. Domum Interior geeft op verkochte goederen de wettelijke garanties die voorzien zijn in de dwingende Belgische wetsbepalingen, maar slechts in de mate dat de klant zijn contractuele verplichtingen is nagekomen. Als algemene regel geldt de garantie twee jaar na de leveringsdatum. De klant moet zijn bestelbon of de factuur voorleggen.

Vertraging in de levering
Wanneer de verkoper de contractuele leveringstijd met meer dan 25% overschrijdt, moet de klant op de eerste plaats Domum Interior schriftelijk in gebreke stellen, waarbij deze een uiterste termijn van 15 dagen heeft om te leveren. Als de levering niet plaatsvindt in de termijn aangeduid door de klant, zal de klant de mogelijkheid hebben om de verkoop op te zeggen. Daarvoor moet hij binnen de 30 dagen volgend op het verstrijken van die uiterste termijn, een aangetekend schrijven richten aan Domum Interior. In dat geval, wordt het voorschot dat door de klant betaald werd binnen de 30 dagen teruggestort op de bankrekening die hij zal aangeven. De klant zal geen recht hebben op enige schadevergoeding of compensatie.

Gebrek aan afhaling
Wanneer de klant, na aangetekend ingebreke te zijn gesteld om het goed te verwijderen binnen een uiterste termijn van 30 dagen, nog altijd zijn verplichting niet zou uitvoeren om het goed af te halen, zal Domum Interior gerechtigd zijn :
• ofwel de uitvoering van de verkoop in rechte na te streven
• ofwel de verkoop te ontbinden ten laste van de klant, door verzending van een aangetekende brief, waarin het falen van de klant en de ontbinding van de verkoop worden vastgesteld. Ingeval de ontbinding gegrond wordt op het verzuim van de klant om zijn verplichting uit te voeren tot afhaling van het goed, zal een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan het voorschot, maar met een minimum van 30% van de prijs van het goed. De vergoeding zal echter gelijk zijn aan het bedrag van het voorschot, met een minimum van 75% van de prijs van het goed, als het gaat om goederen die vervaardigd zijn op maat of volgens specifieke wensen van de klant.

Overmacht
Elke partij zal overmacht kunnen inroepen om tijdelijk of definitief de uitvoering van haar verplichtingen te schorsen. Oorlog, mobilisatie, staking, lock-out, machinebreuk, brand, explosie, energiebevoorradingsproblemen, onderbrekingen van transportmiddelen of elke uitzonderlijke gebeurtenis die de vervaardiging, het transport of de verkoop van het goed verhindert of belemmert, worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht, ongeacht of ze zich voordoen bij de verkoper, zijn onderaannemers of de leverancier.

Meerkost of annulering bij onvoorziene of ongekende omstandigheden en/of elementen
Indien er zich onvoorziene omstandigheden of wijziging van éénder welke elementen voordoen in de offertefase of tijdens de fabricage van de meubels en of maatwerk of de installatie ervan en dit op éénder welk moment en die niet schriftelijk of per é-mail op voorhand zijn meegedeeld door de opdrachtgever/koper/klant en Domum Interior als dusdanig geen weet van heeft, zullen deze een meerkost of eventueel annulatie van de opdracht, offerte of verkoop van de meubels/maatwerk met zich kunnen meebrengen waarbij de klant sowieso de gemaakte kosten dient te vergoeden aan Domum Interior.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Domum Interior komt niet in het gedrang, dan in geval van bedrog of zware fout in zijn hoofde of in hoofde van zijn personeel. Zelfs wanneer Domum Interior tot schadevergoeding gehouden zou zijn, zal deze altijd beperkt zijn tot de directe schade die persoonlijk geleden werd door de klant. Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Respect voor het privé-leven
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, geeft de klant expliciet toestemming aan Domum Interior om alle persoonlijke gegevens, die over de klant werden verkregen, te registreren in een bestand en deze te verwerken. De persoonlijke gegevens verstrekt in die omstandigheden zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik, commercieel gebruik en marketing. Ze zullen meegedeeld kunnen worden aan andere ondernemingen direct of indirect verbonden met Domum Interior voor doeleinden van commerciële prospectie. Als de klant wenst om zich hiertegen te verzetten, volstaat het om een brief te richten aan de klantendienst van Domum Interior, met duidelijke vermelding van zijn naam en volledig adres. De klant kan op elk moment toegang krijgen tot het bestand dat zijn persoonlijke gegevens bevat, om er kennis van te nemen of om eventuele correcties aan te brengen. Het volstaat om een brief te richten aan Domum Interior met vermelding van zijn naam en zijn adres..

Vrijwaringsclausule
Ingeval dat een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden beschouwd zou worden als nietig of niet toepasbaar, blijven de andere bepalingen van toepassing.

Verandering van domicilie
De klant zal Domum Interior informeren van de verandering van zijn domicilie.

Toepasselijke wet – bevoegde rechtbank
Het Belgisch recht is toepasselijk op dit contract. In geval van een procedure, zijn de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel van toepassing.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine databestandjes die door de meeste websites worden gebruikt om de surfervaring te verbeteren. Ze worden gedownload op het apparaat van de bezoeker en zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden over zijn of haar voorkeuren (bv. taalinstellingen). Cookies worden niet gebruikt om de bezoeker persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens op te slaan.

Hoe maakt Domum Interior gebruik van cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies om u als bezoeker een optimale ervaring te kunnen bieden. Sommig cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de website, andere dienen om het gebruiksgemak te verbeteren.
Hieronder kunt u een gedetailleerd overzicht vinden van de verschillende soorten cookies die door onze website gebruikt worden.
Technisch noodzakelijke cookies:
• Onthouden welke producten u in uw winkelwagen gelegd heeft
• Maken het mogelijk om formulieren in te vullen en naar ons door te sturen
• Zorgen ervoor dat het bestel- en betaalproces vlot en veilig verloopt

Functionele cookies:

• Onthouden uw logingegevens, zodat u deze tijdens uw bezoek niet telkens opnieuw dient in te geven
• Onthouden uw taalkeuze
• Onthouden welke producten u aan uw verlanglijst heeft toegevoegd
Analytische cookies:
• Analyseren bezoekcijfers en navigatiegedrag zodat we hindernissen kunnen opsporen en uw surfervaring kunnen verbeteren.

Third Party cookies:

Worden door derde partijen gebruikt om functionaliteiteiten op de website mogelijk te maken bv. videodiensten zoals youtube of knoppen om inhoud te delen op sociale media.

Zoals u ziet is het gebruik van cookies noodzakelijk voor een goede surfervaring. Wenst u toch bestaande cookies van uw computer te verwijderen, raadpleeg dan de handleiding van uw browser of neem voor meer informatie een kijkje op de website http://www.aboutcookies.org.

0